Armadillo Legal Limited

Jesteśmy brytyjską firmą prawniczą, podlegającą regulacjom prawnym Solicitors Regulatory w Wielkiej Brytanii, specjalizującym się w Zgodnosci Prawnej, Anti- Money Laudering , Znaj Swojego Klienta , Due Diligence raporty i Client On-Boarding.


Od ponad 40 lat świadczymy usługi dla klientów na całym świecie, takich jak kancelarie prawne, księgowi, banki, zarządzający aktywami i organy regulacyjne, a także świadcząc specjalistyczne usługi dla klientów indywidualnych, w tym osób o wysokich dochodach i biura rodzinne.


KNOW YOUR CLIENT "KYC"
IDENTITY & VERIFICATION

Dajemy Ci pewność, że podejmujesz zaufane i świadome decyzje biznesowe. Zapewniamy opłacalne due diligence raporty umożliwiające analizowanie indywidualnych, firmowych, branżowych, regulacyjnych i prawnych informacji.

 • Weryfikacja paszportu
 • Wyrok sądowy
 • Identyfikacja adresów powiązanych z kandydatem
 • Identyfikacja aliasów używanych przez kandydata
 • Certyfikacja, notyfikacja i legalizacja
 • Weryfikacja adresów

ENHANCED ANTI-MONEY
LAUNDERING "AML"

Jeśli Twoja praktyka w zakresie należytej staranności i kontroli ryzyka nie będzie odpowiednia, Twoja firma może stanąć w obliczu poważnych zagrożeń reputacyjnych, regulacyjnych, finansowych i strategicznych. Skuteczna strategia zarządzania ryzykiem może zapewnić narzędzia pomocne w monitorowaniu, badaniu i monitorowaniu ryzyka biznesowego.

 • Globalne sankcje i lista obserwacyjna
 • Usługi tłumaczące
 • Globalna własna baza danych Politycznie Ujawnionych Osób
 • Korporacyjne due diligence audity & NOMAD (raporty doradców nominatywnych)
 • Politycznie Ujawniona Osoba kategoryzacja i profile połączeń
 • Globalne niekorzystne media i kontrole wiadomości
 • Śledzenie np. ukryte aktywa w Wielkiej Brytanii i za granicą

ENHANCED ANTI-MONEY
LAUNDERING "AML"

Si las diligencias y los procedimientos de su compañía para el control y evaluación del riesgo de clientes no es lo suficientemente exhaustivo y detallado en ciertos casos, su negocio puede sufrir serios problemas tanto de reputación como de sanciones administrativas y penales por parte de su regulador. Por ello, una buena estrategia para la valoración del riesgo de sus clientes, le facilita las herramientas para detectar, investigar y dar seguimiento a los potenciales riesgos que su negocio puede estar sujeto por este motivo

 • Lista de sanciones internacionales y sujetos peligrosos, incluido sanciones económicas y comerciales impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)
 • Servicios de traducción
 • Bases de datos internacionales de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
 • Debidas diligencias corporativas e informes de “Asesor Nominado” (NOMAD) (consultas en inversores o inversiones).
 • Categorización de Personas Expuestas Políticamente y perfiles de contactos
 • Revisión de noticias y artículos de prensa desfavorables
 • Seguimiento y localización de bienes (por ejemplo escondidos el Reino Unido u offshore